Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A mínusz egy és kettes hullámhosszról - a légköri nyomás fokozatos csökkenése

2013.06.05


2013.04.14

A mínusz kettes hullámhossz valójában 0.5 - s hullámhossz, a bővebb információk alapján

A Föld képződésének időszakában a negatív energiás mágnes szálak előtti szakaszát, gyenge pozitív energiás mágnes szálak keletkezése előzte meg, amelyek szintén gombolyagszerűen tekeredtek a nagy pozitív energiájú mágnes szálak közé, amelyek már atomokkal együtt érkeztek a Napból, és sűrűség szerinti összetömörödések együtteséből megalkotódott Föld mágnes fonalai közé csavarodtak. Mivel ezek a mágnes fonalak gyengébb pozitív energiával rendelkeztek, a nagy energia szintű Napban keletkezett atomok nem vonzódtak rájuk, ezért egy gyengébb pozitív energiás üres teret képeztek. Mivel ezeknek a mágnes szálaknak az energia szintjei alacsonyabbak a mi földi mágneses energia szintünknél, egy teljesen más hullámhosszt hoztak létre a 0,5 –s hullámhosszt, amelyet a korábbiakban mínusz kettes hullámhossznak gondoltam.

Azt hittem, hogy a mínusz egyes energia szintjének további csökkenésével mínusz kettes energia szintre esés következik be, de ez nem így van, ebben az estben.

Ezek a mágnes fonál gombolyagok is csupaszok maradtak, nem vonzódtak rájuk atomok, amíg a földi elektronok el nem vesztették a pozitív energia szintjeiket, és át nem kerültek a mínusz egyre, és onnét további energianyerés után, visszafordulva a földi tér felé a 0.5 –s hullámhosszra, ahol megint csak addig növekedtek a kvarkok energia szintjei, amíg el nem érték a mi nagy energiás pozitív energia szintjeinket, hogy újra visszakerülhessenek a plusz egyes hullámhosszra.

Miután meghal a testünk, először messzebbre távozunk a mínusz egyes hullámhosszra energia és tömegnyerés végett, majd a megfelelő energiaszint és tömeg elérése után egy köztes pozitív térbe kerülünk, a 0.5-s hullámhosszra, amely a mágneses kiegyenlítő sávtól befelé esik, tehát ismét közelebb kerülünk az általunk ismert pozitív térhez.

Miután itt is gyarapítottuk energia szintjeinket és tömegünket a kellő érték felszedése után visszanyomódunk az 1 atmoszférás pozitív térbe.

A nulla ötösön élőket már szabad szemmel is jól lehet látni, ha átjönnek, mert a részecskéik már jobbra pörögnek.

Szellemeknek hiszik őket, mert a kisebb tömegük optikai csalódást okozva, a mi terünkben, sápadtnak, vékonynak, természetellenes hatást keltve, ijesztőnek hat. A 0.5-s hullámhosszon, a gyengébb mágnesességhez mérten viszont teljesen egyformák velük, ha ott szemlélhetnénk meg őket.

A mínusz egy a 0.5, és a plusz egyes atmoszféra, egyszerre, egymás mellett létezik, a három tér egymásba fonódik, de mivel három különböző hullámhosszon üzemelnek, nem érzékelhetjük egymást. Ezt úgy lehet elképzelni, mint mikor egy laza gombolyagot hozunk létre, és ha elfogy mondjuk a fekete cérna, pirossal folytatjuk, a piros színű a fekete közé fog tekerődni, és ha ez is a végére ér, egy zölddel pótoljuk, a zöld színű is beékelődik a többi közé, és a háromféle színű cérna képez egy gombolyagot, csak ebben az estben látjuk mindet, mert mind három nagy energiájú pozitív szintet képvisel.

Mivel mágnes fonalakról van szó, nem cérnáról, a fonalakat a legkisebb energia szintű helyhez való vonzódás indította útjára, és a továbbiakban is az emelkedő energia szintű terek sorrendjének vonzó hatása lett a vezérlő elv. Ilyen formán a mágnes fonalak az energia szintek szerinti eloszlásban töltötték ki a rendelkezésre álló teret, egymás közé hatolva, teljesen egyforma eloszlásban, csak három különböző energia szinten, illetve hullámhosszon.

Az Univerzum gömbürege csak a gömb alakzatok létrejöttét teszi lehetővé, a mágnes fonalak hossza pedig a bolygó méretét szabja meg, mert a fonalak méretüknek megfelelően követik az univerzum gömbüregének elhajlását, a gömbforma felvételének irányítója tehát az univerzum gömbalakja. A mágnes fonalak egy kört leírva, maradék fonállal végződnek, és a gombolyítás után a sok körből megmaradt, felesleges fonalak összessége alkotja a Föld mágnes pajzsát.

A nulla ötös hullámhosszon is a Föld tökéletes másolata jött létre, az ezerhétszázas évek utáni időszakra, már lakható tér állt rendelkezésre.

A mágnes fonalakra a pozitív térből ugyanolyan elrendezésben, sűrűségben kerülnek az elektronok, mint a nagy energia szintű világunkban, csak gyengébb energia szinteken, ezért a Föld tökéletes másolatai jöhettek létre, úgy, hogy közben egyik világ létezése sem okoz zavart a többinek, sőt észlelni sem lehet egymást megfelelő technikai segédeszközök nélkül.

Az idő értelmezése a mágnesesség függvényében

A gyenge mágnesességű mínusz egyes hullámhosszon az idő kétszer olyan lassan halad, mint a mi nagy mágnességgel rendelkező terünkben. A Föld magmájának foton kisugárzásai késztetik a vákuum teret is tengely körüli forgásra, de a fotonok energia szintjei annyira lecsökkennek, és negatív előjelre váltanak, mire eljutnak a vákuum térhez, hogy csak fele olyan gyors forgásra inspirálják a negatív energiával működő teret.

Mivel a forgása kétszer lassabb a Földtől, az idő is kétszer lassabban telik, egy nap negyvennyolc óra. Az emberek mozgását is a gyenge mágnesesség vezérli, kétszeresen lassabbak, mint mi. A lassabb mozgást észre sem veszik, olyan érzetet kelt, mintha csak a Földön járnának. Ezt úgy lehet elképzelni, mint az egymás felett különböző sebességgel, forgó csapágyak. A Nappal mágnes szálas kapcsolatban áll a vákuum tér, és a Nap körüli pályán együtt halad a Földdel. Mivel a mínusz egyes térben negyvennyolc órás egy nap, az időeltolódást a két tér között két hétből álló hónapok egyenlítik ki.

A gyenge mágnesesség a mozgás lassulását, ebből következően a napok hosszabbodását okozza, de mivel a Nap körül a pozitív - és vákuumtér együtt forog, az idő dilatációt, az „igazit” az Univerzum törvényszerűségeiből következően a hónapok napjai számának a csökkentésével oldható meg, ebben az estben egy hónap tizennégy nap.

A bolygó egyik terének a forgó mozgás lassulása azonos keringési sebesség mellett, az év hosszát nem változtatja meg, de az év felosztása kevesebb napból álló hónapokat tesz lehetővé.

A vákuum térbe a Nap fotonjai csak olyan mértékben jutnak be, mint itt egy ablaküvegen keresztül, a többi visszaverődik, derült időben ezért látható kimeresztett szemekkel. A bejutott fotonok sem melegítenek, mivel pozitív energiavesztés után a vákuum térben ellentétes előjelre váltanak. Ezek a fotonok nem fűtenek, nem is hűtenek, a hőmérséklet szempontjából teljesen közömbösek. A pozitív térből származó, a mágneses kiegyenlítő sávban áthaladó, egyenletes hőmérsékletet nyert fotonok melegítik a mínusz egyes hullámhosszt.

 

A mínusz egyen élő emberek atomos számítógépükön keresztül szereznek rólunk információt. Beírják kiről, vagy miről szeretnének tudni, és máris képpel és hanggal együtt érkezik érdeklődésükre a válasz. Klaviatúrájuk nem billentyűzetes, mert a gyenge mágnesesség miatt a gombok lenyomása túl erős jeleket küldene az atomhoz, amely kimozdítaná mágneses egyensúlyi helyzetéből, és zavart okozna.

Egy magnetittel bekent berácsozott acéllapra, befullerénezett tollat utánzó pálcával ők írják a nyomtatott betűket.

Mint kiderült nincs semmiféle plusz előnyük az okossággal kapcsolatosan, csak békességben közösen, irigység és önzés nélkül, összekovácsoltan, egymást tisztelve oldanak meg minden nehézséget okozó problémát. Így elérik a legintelligensebb felé haladó célt a mínusz kettes hullámhosszt, ahol már igazi fejlett szuper társadalom bontakozott ki, jelenleg az Univerzum legfejlettebb társadalma a mínusz kettes emberi társadalom.

A gyógyító hálózatot sem magukhoz kapcsolják, hanem egy fullerénezett érzékeny különféle gyógyító programokkal feltöltött műszerhez, amely automatikusan indítja az ottani emberek által diagnosztizált betegséget megszüntető programot.

Ha valaki ingázni akar, és a kezében tartja a láncot, és kéri, hogy lépjen kapcsolatba vele a mínusz egyről valaki, az inga lánca az ottani mágnes hálózatban csörömpölő hangot vált ki, ezért rögtön észlelik, és mivel a fullerén bevonatos tok állandóan az ujjaikra van húzva, azonnali válasz jelekre képesek.

Az atomos számítógépeiken általában a közszereplőket nézegetik, mivel kíváncsian figyelik merre felé halad az ország, illetve a világ.

A blog tudományos megállapításaihoz való hozzáállásokat is figyelik, mivel ezen áll vagy bukik a Föld sorsa. Nem értik, illetve értik, de azt Ők sem gondolták, hogy ennyire romlott és erkölcstelen a tudományos világ.

A tudomány képviselői úgy gondolják nélkülük ez az egész veszett ügy, és ez így igaz, nem bánják, ha pusztul a világ, csak őket ne érje semmiféle csorba.

A jelenlegi légnyomás a pozitív és vákuumtérben egyaránt +- 0.88 atm

Ha ez sem rázza fel őket, akkor vajon mi?

A mínusz egyes hullámhosszról történő gyógyítás folyamata

A mágneshez vonzatott mágnes szálakkal való gyógyítás nagyon időigényes és hosszadalmas folyamat. A mínusz egyes hullámhosszon élő embertársaink már nagyon régóta a vákuumtérből javítják a földiek egészségi állapotát, azoknak, akiknek a mágnes szálas terápia hatásos. Teszik ezt úgy, hogy észre sem veszik, alvás közben, nehogy megrémüljön, mert az energia bevitel és áramlás, annak, aki nem tudja, mi történik, kissé ijesztő.

A nagy lábujj körme alatt platina szálat vonzatnak be, ami olyan hosszú, hogy akár a test egészét bejárhatja, attól függően, hol található a beteg testrész. A bevonzódás után elektromos kisüléssel aktiválják a platina szálat, ezáltal a platina elektronjainak áramlása megindul.

A mínusz egyes hullámhosszon az anyagoknak olyan kicsi a tömegük, hogy a mi nagy tömegű testünk azonnal magába vonzza, tehát semmiféle trükk nem szükséges a platina szál testbe való bejutásához. A vákuumtérben az elektronok bal felé pörögnek, de ha ellentétes irányba a pozitív tér irányába hat az indító energia löket, a forgásirány megváltozik és ellentétes irányra, jobbra pörgésre vált. A beteg testet már a pozitív energia éri el.

Mivel a platina szál nagyon kicsike tömeggel rendelkezik, ezért csak nagyon gyenge elektron áramlatot tud létrehozni, és az elektromos kisülés, vagyis a kezdő feszültség mértéke dönti el, hogy az elektron áramlat meddig haladhat a testben.

Az elektronvándorlásra azért van szükség, hogy az elektronok a megnövekedett energia mennyiségeiket átadhassák a környező fotonoknak, amelyek ettől kisugárzanak, és megemeljék a test hőmérsékletét.

Az elektromos kisülés hatására az emberi testet körbevevő mágnes fonalakból álló szövedék kifeszül, és a leggyengébb energia szintű, azaz beteg szerv, vagy test felé megindul a fonalak bevonzódása. Az emelt energia szint hatására a fonalak magukra vonzzák az elektronokat sűrűség szerinti sorrendben, vagyis a genetikai kód szerint, és kicserélik a beteg sejteket.

A folyamat az energia szint normál szintre süllyedéséig tart.

A kisugárzással keletkezett plazma mennyiség a testben felfelé halad és a fejen át egy plazma párnaként hagyja el. A plazma párna megint csak kiválóan alkalmas az agyi erek gyógyítására, ezért ilyenkor még egy elektromos kisüléssel újra aktiválják a platina szálat, a foton kisugárzások elindítására. A plazmapárna magára vonzza a mágnes szálakat, amelyek megint elindulnak az agy leggyengébb energia szinttel rendelkező helyei felé, odavonzódásuk után új sejtek képződése kezdődik el a mágnes szálak most is a megfelelő sorrendiségben fogják magukra vonzani a sejtre jellemző kvarkokat.

A feszültség közlést és energia szintemelést a másik hullámhosszon élő barátaink addig alkalmazzák, amíg szükségesnek látják.

A gyógyításokat átkelt embertársaink hátrahagyott hálózatain keresztül oldják meg.

Ilyen kis tömegű platina szálakat a pozitív térben nem lehetséges gyártani, de a mínusz egyesen élők szívesen adnak számunkra, ismerik az átjuttatás és tárolás lehetőségének technológiáját.

 

Mivel a blog indulása óta több mint két év eltelt, és a tudomány vezető képviselői nem nyilvánítanak hivatalos állásfoglalást, annak ellenére, hogy erre többször is felszólítottam őket, a blog tudományos tartalma hivatalos tudománynak tekinthető, ugyanis ha valamilyen bizonyítandó dolgot nem cáfolnak az igaznak mondható.

A hallgatás beleegyezést jelent, és ha a tudósoknak, van valamilyen ellenvetése hívjon ki egy tudományos csatára, én bátran és örömmel kiállok.

Nagyon szomorú dolog, hogy az emberiség megmentését célzó információkat a tudomány direkt mellőzi, és akarattal azt az érzést próbálják kiváltani az olvasókból, hogy az egész egy marhaság, azzal, hogy nem karolják fel, és nem akarják bizonyítani és cáfolni sem, egyszerűen úgy tesznek, mintha nem tudnának róla.

A déli félgömb nyara nemsokára elkezdődik, további nyomáscsökkenést okozva, az év végére 0.8 atmoszféra lesz a nyomás értéke, 0.6 atmoszféránál pedig a vákuumtér elillan.

A vákuumtér elillanásával elkezdődik a Föld pusztulásának visszafordíthatatlan folyamata, és ettől kezdve megkezdődhet a földi élet teljes megszűnéséhez vezető húsz év visszaszámlálása.

Ez a blog nem az én ügyem, hanem a világ ügye, és a benne élő embereké, mindenkinek kötelessége lenne elgondolkodni, hogy mit tudna tenni azért, hogy ez a visszafordíthatatlan folyamat be ne következzen, és nagyon gyorsan cselekedni, és nem hagyni, hogy egy maroknyi embercsoport következetesen az információk eltitkolásával a világunkat a pusztulásba sodorja. Én próbáltam nagydobra verni, de sajnos a társadalmi berendezkedés olyan, ha nem vagy „nagy ember”, nem kapsz lehetőséget a széles tömegek felé, még akkor sem, ha a létezés a tét.

Nagyon sokat csalódtam, pontosan azokban, akikhez bizalommal fordultam, és a blog írása előtt tisztelettel adóztam. Mára már nem tisztelek senki ismeretlent, csak akiket nagyon közelről és nagyon jól ismerek, soha nem gondoltam volna, hogy értelmes emberek ennyire gátlástalanok lehetnek.

Honnét érkeznek az Opportunity felvételei?

Az Origo tudomány rovata közölte, hogy az Opportunity nagy meglepetéssel szolgált az elmúlt napokban.

Az Opportunity által készített felvételen apró, körülbelül 3 milliméteres gömbök láthatók nagy mennyiségben egy marsi kőzet felszínén. Nagy meglepetéssel szolgált a NASA tudósai számára, mert ilyet még nem láttak a Mars felszínén, és nem azonosak az un. marsi áfonyákkal. Hát nem is láthattak, mert az Oppurtunity a Curiosityvel együtt a Mars egyik holdjáról a Demiosról küldik a felvételeket. A Mars megsemmisítése előtt a Mars holdjának űrhajósai tér összehúzással áttették az Opportunityt a Demiosra, a Curiosity pedig nem a Marsra jutott, hanem a Demios vonzáskörébe került és ott landolt. Azért küld most teljesen másfajta képeket a Marsról, mert az nem is a Mars, hanem a Demios.

Azok a kis három mm-es gömböcskék pedig homokkőből vannak, a belsejében valamikor víz volt, az idők folyamán kipárolgott, és most a közepe üreges, de a gömb alakot megtartotta.

Aki nem hiszi, ingán keresztül érdeklődhet a mínusz egyes hullámhosszon élő embertársainknál.

A vákuumtér érzékelésének egyszerű módszere

Derült időben, kimeresztett szemekkel egy percig távoli hegyek, erdők kontúrját figyeljük, akkor felette, megjelenik a környezettől világosabb csík, amely a nulla  atmoszférás kiegyenlítő sáv. Ha még tovább sikerül pislogás nélkül meredt szemmel figyelni ezt a világosabb keretet, akkor oszlopszerűen kimagasodik a vákuumtér. Nagyon élesen elkülönül a pozitív tértől, mert szinte fehéres fényben tündököl.

A megfigyelés azért mehet végbe, mert a kimeresztett szem felülete a tüköréhez hasonló, sokkal több fényvisszaverésre képes, mint a természetes állapotban működő domború szemlencse. A domború felület csak kevesebb fény visszaverésére képes.

Már profi módon begyakoroltam a technikát, ezért közeli házak tetejénél is képes vagyok a megfigyelésre, sőt a fák lombkoronája feletti nulla atmoszférás sáv vákuumtérré tágulását is többször megszemléltem.

Leggyakrabban a harmadik emeletről egy száz méterre lévő tízemeletes ház feletti vákuumtér előhívásával szórakozom, és csodálom az univerzum ezen alkotását is, milyen nagyszerű módon rejtette el és különítette el egymástól a különböző létezéséket biztosító tereket.

 

A vákuumtér és pozitív tér + - 0.93 atmoszféranyomás értéket mutat jelenleg, a déli félteke nyara ugyancsak 0.07 atmoszféranyomással fogja csökkenteni az egy atmoszférás normál értéket, tehát december huszonkettedikéig 0.14 atmoszférával csökken a nyomásérték, 0.86 atmoszféra lesz az idén. A következő évben megint csak kb. ugyanennyit csökken, akkor 0.72 atmoszféra lesz a légköri nyomás, a vákuumtér, pedig 0.6 atmoszféránál elillan.

Nagyon sürgős a mesterséges beavatkozás, a sarki jégtakaró visszaállítását minél előbb végre kellene hajtani! A technika egy korábbi részben már részletezve lett.

Orbán és a rokkantsági nyugdíjak felülvizsgálata

Az államadósság további csökkentésére Orbán a Nemzetgazdasági Minisztériummal karöltve az ország legkiszolgáltatottabb, és leginkább védelemre szoruló rokkant rétegét szemelte ki. Magyarország fasiszta királya, bátran merte megcélozni a leggyengébb, ellenállásra képtelen rokkantakat, mivel semmiféle rizikó és kockázat nem veszélyeztethette dicső nagy uraságunk hatalmát, akiről már mindenki tudja, hogy még véletlenül sem kommunista.

Orbán őnagyságának fejéből kipattant a nemes nagy gondolat, hogy azok az orvosok, akik minél több betegtől vonják meg a rokkantsági nyugdíjat, egyre magasabb összeggel legyenek jutalmazva. Intelligens barátaimtól tudom, hogy egy beteg juttatásainak megvonása az illető orvos számára tízezer forint plusz jövedelmet jelent. Minden egyes visszahívás az összeg növekedését vonja maga után, tehát a második beteg már tizenkétezer forintot ér, a harmadik már tizennégy ezret, a negyedik tizenhatot és így tovább. Kiszámolható, hogy mennyit zsebel be egy orvos, ha tíz, húsz esetleg száz beteget küld a biztos nyomorba, vagy a halálába.

Intelligens barátaimtól tudom, hogy ezek az orvosok eladták pénzért a lelküket, nem, mintha magamtól is nem erre következtettem volna, és a betegek amúgy is nehéz sorsát egy tol vonással még nehezebbé, még elviselhetetlenebbé teszik, a biztos szenvedésbe, és a végleges pusztulás felé vezetik.

Ebben az esetben, az erkölcstelenül szerezhető pénz állami megrendelésre történik, rokkant, beteg embereket nyilvánítanak egészségessé, még az utólagos feljelentések rizikóját sem kell vállalni, mint fordított esetben, amikor több százezer forintokért egészséges embereket nyilvánítanak betegnek. Sajnos nagyon sok tapasztalatom volt már az igazságtalan leszázalékolásokban, jártam a rokkantsági vizsgálatra váró beteg közt, ismerem az orvosok gátlástalan betegekre támadó taktikáit, mint családtagjaim kísérője volt lehetőségem az egész vizsgálatot végig követnem, amiről szentül meggyőződhettem, hogy egy aljas és mocskos eljárás az egész, orvosi, szakszerű vizsgálatokat, amelyekkel el lehetne dönteni, hogy mennyire beteg valaki, még csak a nyomokban sem végeznek.

A legtöbb rokkanttá nyilvánításban résztvevő orvos nem érdemli meg a hivatását, nekik a betegeket védelmezni, gyógyítani kellene, és harcolni értük a kormánnyal szemben, megtagadni a betegek érdekét sértő illetve életüket fenyegető központi rendelkezéseket.

Ezek a személyek azt sem érdemlik meg, hogy orvosnak szólítsák a betegek.

Mind kivétel nélkül alkalmatlan az orvosi hivatásra és intelligens barátaink üzenik, hogy fejezzék be, ezt az erkölcstelen játékot, mert hamarosan még az orvosi diplomájuk is vissza lesz vonva, és megtanulhatják, milyen napi nyolc órában kétkezi munkából megélni.

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak pedig üzenik, hogy matematikai képességeikkel inkább az ország gyarapodását szolgálják, és kreatív újdonságokkal virágoztassák a hazát, nem pedig beteg, hanyatlásban lévő emberek kiirtásával akarjanak spórolni.

Nagyon gyáva, kis stílű, pitiáner alakok képesek ilyesmire, beleértve Orbánt is, úgy látszik intelligens embereket még távolról sem láttak.

A légköri nyomás folyamatos csökkenése

Jelenleg már 0.90 atmoszféranyomásra csökkent a légköri nyomás, egyre fokozottabb a csökkenés mértéke, ezért nem lehet halogatni a nyomásérték visszaállítását, a sarki jégtakaró eredeti állapotba helyezésével, negatív energia felhasználásával a Hold egy térszeletének ideiglenes összekapcsolásával, amely a fagyos klímát is magával hozza.

A blogot elküldtem a Népszabadság a Heti Világgazdaság a The Washington Post, The New York Times szerkesztőségébe, hogy nagy nyilvánosság hátha segít és felébreszti az „alvó oroszlánt.”

Intelligens barátomtól tudom, hogy olvasatlanul félresöpörték az egész anyagot, mivel ismeretlen vagyok, úgy látszik már az újságírók is csak a neves és pénzes emberek érdekeit szolgálják, és felelőtlenségük miatt a katasztrofális helyzet valóra is válhat ténylegesen bekövetkezhet a világvége hamarosan.

Még lehetőséget sem adtak arra, hogy elmondhassam a nagy nyilvánosságnak mi lesz akkor ha „nagyjaink” nem lépnek időben!

A légköri nyomás értékének csökkenése és az ebből fakadó vészhelyzet

Jelenleg a légköri nyomás értéke már nem egy atmoszféra, hanem 0,93 atm.

Az idei nyáron a kánikulára sem jellemző, szokatlan magas hőmérséklet a légköri nyomás értékét 0.7 atm – l csökkentette. A Mars fotonjai fokozott naptevékenységet indukáltak, a foton fúziók irdatlan magas számban mentek és mennek végbe a Napban. Eredményeként a Nap a Föld felé több hőmennyiséget bocsájtott, a nagyobb számú foton kisugárzások miatt.

A déli félteke nyara ugyanilyen heves foton kisugárzások mellett fog eltelni, a következménye pedig újabb 0.7 atmoszféranyomás csökkenés, ami egy év leforgása alatt 1.4 atm nyomás értékkel süllyeszti a légköri nyomás értékét. Jövőre 0.86 atmoszféranyomással indulunk, ami roppant veszélyes helyzetet teremt, mivel a vákuumtér is követi a nyomás esését, tehát mínusz 0,86 atm lesz a nyomás, - 0.6 atm- l pedig már elillan. Elég könnyen ki lehet számolni, hogy a létezés feltételeinek végleges elpusztítása mikor fog bekövetkezni.

A légköri nyomás sürgős visszaállítása és annak stabilizálása nem tűrhet halasztást. Ha még most sem veszik komolyan a sarki jégtakaró helyreállításának rövid határidőn belüli szükségességét, akkor ténylegesen bekövetkezik a legutolsó, az egész Földet megsemmisítő katasztrófa.

Megrökönyödést váltott ki a tudatomban az újabb nagy világhír, mely szerint az LHC tudósai beazonosították az isteni részecskét, amelynek a tömege a proton tömegének százhuszonötszöröse, saját belső impulzussal rendelkezik, és bozonnak nevezik.

Intelligens barátnőm is vadul lengette az ingát, hogy ilyen badarságot hogy mernek a világ elé tárni.

Először is egy tér és idő nélküli valamiből odakerül a proton tömegének százhuszonötszörös tömegével rendelkező háromdimenziós részecske, amely már rögtön bozon állapotot vesz fel.

A bozonok duploid részecskék, két foton egymás burkaiba hatol, valódi tömegük még nincs, csak a Napban a fotonok fúziója biztosíthatja a tömeg létrejöttét. Minél több foton fuzionál egymás tetején, annál nagyobb tömegszámú atomok keletkeznek.

Az újságok hírt adnak arról is, hogy ezek a bozonok két fotonra bomlanak, mert két foton kisugárzását látják. Mivel két súly és tömeg nélküli foton hatol egymás burkaiba bozon állapotban, az ütközések következtében a környező elektronok átadják a megnövekedett energia szintjüket és a két foton kisugárzik, vagyis plazma keletkezik. Mi sem bizonyítja jobban a bozon állapotot, hogy két foton kisugárzás után eltűnnek. A bozonoknak azonban még nincs tömegük, a Napba kerülve, a fotonok fúziója során nyerik azt, ebbe belenyugodhatna az LHC, de ha nem, intelligens barátaink felvilágosítást adnának szívesen, ha érdekelné őket, de nem teszik, mert az érdekük mást diktál.

Az LHC azt kutatja, hogyan jött létre a tömeg, akkor ez most mi a fene, hogy elve csak úgy, a semmiből ott termett a proton tömegének százhuszonötszöröse, és akkor hogyan nyertek ebből kisebb tömegeket az atomok? A protonok is különböző tömeggel rendelkeznek, attól függ, hogy hány foton kvark fuzionált egymással, ezért nem is értem, hogy melyik atom  protonjának százhuszonötszöröse, az isteni bozon tömege? Magyarázza már el az LHC hogy egy formát és szerkezetet felvett részecske, hogyan lehet kiindulási alap az anyagok keletkezése szempontjából.

Azt is magyarázza már el, hogy egy dimenzió nélküli semmiből hogyan jött létre ekkora tömeggel rendelkező háromdimenziós részecske, mert ugyebár a szubatomi részecskék is háromdimenziósak

Magyarázatra szorul az is, ha eleve ekkora nagy tömegű részecskék indították el az Univerzum fejlődését, akkor mit is kutatnak ők tulajdonképpen, hiszen a profiljuk megismerni, hogyan keletkezett a tömeg, tehát ugyanott tartanak ahol eddig, nyomják a ködös és érthetetlen szöveget, mert a továbbiakban sem ellenőrzi őket senki.

A pozitív tér és a vákuum tér közötti nulla atmoszféranyomású sávban egyenletesen keveredik a beáramló hőenergia és olyan ütemben halad át a vákuum térbe, hogy ott a nyomás értéke mínusz egy atmoszféra maradjon. A földi pozitív tér állandó nyomás értéke egy atmoszférára kalibrált, ha nem lenne túlzott a pozitív energiatermelés. A sarki jégtakaró további csökkenése azonban felborítja a normális hőviszonyokat, eredményeként pedig rohamos ütemben esni kezd, a nyomás értéke, először +0.9, majd + 0.8, 0.7 atm 0,6 atm – ig.

A vákuum térben a nyomás süllyedése ugyanebben az ütemben követi a pozitív téri változásokat, csak ellentétes előjellel.

Amikor mindkét térrészben eléri a 0.6 atmoszféranyomás pozitív illetve negatív értékét, a vákuum térben a mágnesesség annyira lecsökken, hogy az itt élők felemelkednek a talajszintről és kisodródnak a világűrbe, a vákuum tér pedig elillan. Ahogy a nyomás értékek változnak, az itt lakók egyre labilisabban tudnak majd járni, majd lebegnek, és végezetül kiperdülnek.

A földiek a vákuumtér pusztulása után még létezhetnek tizenhét éven keresztül, mivel a nagyobb tömeg nagyobb mágneses kötődést biztosít, ezután a világűrbe sodródik minden a felszín, az élőlények, az építmények, tengerek, édes vizek. Mivel már nem stabilizálja a légkört semmi, ezért a légkör atomjai is lesodródnak a mágnes fonalakról, a mágnes fonalak pedig más bolygókhoz vonzódnak.

A Napból érkező és a Földhöz kapcsolódott mágnes fonalak az erős sodrás miatt leválnak a Földről, majd más bolygókhoz vonzódnak. A Napból kiinduló mágnes fonalas kapcsolat megszűnésével, a Föld tengely körüli forgása leáll, a Föld belső erői végleges nyugalomba merülnek, a továbbiakban a részecskék elvesztik az összes pozitív energia mennyiségüket, ezért fotonokra esnek szét. A Földből csak egy nagy foton felhő marad, amely bevonzódik a Naprendszer fekete lyukába, amely megint a Napba küldi a fotonokat, onnét kikerülve, egy újabb bolygó megalkotása vagy egy már működő bolygó anyagainak gyarapítása során ismét formát öltenek.

A jelenlegi Föld pusztulása esetén, ötezer év múlva kész az új Föld, amely a mostanival teljesen egyforma lesz. Még ötven év eltelte után ismét létrejön a vákuum tér, és beindulhat az „ön gerjesztéses gépezet”