Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Processzorkészítés az atomos számítógéphez, precízen

2013.06.05


2013.04.13

Processzorkészítés az atomos számítógéphez, precízen

Bonamidból kiöntetünk egy öt mm keresztmetszetű ötször öt cm –s dobozt, úgy, hogy egy centiméteres átmérőjű 10 cm hosszú csövecske nyúljon ki a doboz egyik oldalából. A csőre húzzuk a pontosan rápasszoló gumicsövet, amelyhez vagy vákuum szivattyút kapcsolunk, ennek hiányában a szájunkkal szívatva érhetjük el a tökéletes vákuumot. Ilyenkor a gumicső merevedik a fagyástól, ezért nagyon óvatosan kell tartani.  A szájunkat egy műanyag fóliával védjük. A szájjal történő szívatás legalább egy órát vesz igénybe, a légvételek közötti időszakokban a gumicsövet az egyik ujjunkkal befogjuk légmentesen. A dobozka oldalán higanyos hőmérővel mérjük a – 271 C. A higanyos része a hőmérőnek teflonnal, majd szilikonnal legyen bevonva. A doboz hőmérsékletét a doboz anyagában lévő elektronok átveszik, és a doboz és a szilikon közötti légtérben lévő fotonokra kerül a negatív energia, amelyek a teflon elektronjaira tevődnek át. A negatív energia a teflon elektronok láncreakciószerű tömörödését indítja el, amely folytatódik a szilikon rétegben, majd a hőmérő higanyos részének elektronjai tömörödése kezdődik meg, amely folyamat eredményeként a higany összehúzódik, ennek mértékét a hőmérő számlapján feltüntetett skála értékeken olvashatjuk le.  A hőmérséklet mérésének ideje legalább egy órát vesz igénybe.

Amikor elértük a -271 C– t, lehúzzuk a gumicsövet, és abban a pillanatban, ahogy eltávolítottuk, a légkörből egy mágnesvasérc atom fog bevonzódni. Ez az egy db mágnes vas atom biztosítja a beltér mágneses egyensúlyát, tehát nem lesz szükség semmilyen mesterséges külső atom bevitelre. Egyetlen egy mágnes vasatom annyi pozitív energiát hordoz magában, hogy egyensúlyi helyzetet tart fenn, mert ez, az energiaszint egyenlő a belső vákuum, illetve negatív energiás tér, energia szintjével, csak ellentétes előjellel. Bevonzódást követően, már nem jut a külső légkörből be semmi.

A kiálló csövet kétkomponensű szilikon ragasztóval azonnal betömjük, teflonnal is bevonjuk, és kész a processzor.

A doboz belsejét kétkomponensű szilikon ragasztóval bevonjuk.

A nagy légköri és kis légköri áramlatok pozitív energia többlet által való beindulások bizonyításának szimulálása

A légkör és víz képződésének bizonyítására, a blogban, a korábbiakban leírt kísérlet elvégzése után a kis földet tartalmazó üvegkamrán két húsz cm átmérőjű kör alakú lyukat vágunk, úgy, hogy a kivágott körlapok kivétele során ne jusson be a külső légkörből semmi, ezért a kivágott üveg körlapot belökjük, amikor már légmentesen ráillesztettük a kísérlethez szükséges eszközünket. Ez pedig nem más, mint két negyven cm hosszú és egy mm keresztmetszetű PVC - l készült egy ujjas kesztyű. A PVC-t ráolvasztjuk az üvegre, hogy stabilan és légmentesen feküdjön a felületre, és még egy réteg olvasztott PVC – el lekenjük. Amikor kész a kezünkre húzzuk, amíg az üveg engedi, majd egy mozdulattal belökjük az üveget a kalitkába. A kesztyűk segítségével a kis föld egész felszínét lombhullató törpecserje magokkal vetjük be, amelyek egy hónap alatt kifejlődnek. Ezután az üvegkamrában lévő kis földet kitesszük a szabadba, és várunk egy hónapot. A Nap cserje tüzeket fog előidézni, a kérget is égetni fogja, majd a felgyülemlett pozitív energia többlet beindítja a nagy légköri vízszintes áramlást. A por szállítódásából majd látni lehet, mikor kezdődik el. Ahol sok cserje égett, ott kialakulnak a mini ciklonok és tornádók, vihar és eső kíséretében, elektromos kisülések, azaz villámlások közepette.

Az állatok gyógyítása mágnes szálak segítségével

A kisebb testű állatok belső szervei - a macskáktól az ölebekig bezárólag – a szájukon át három percen át bevonzatott, testfelületeikről egy perces mágnesre juttatási idővel gyógyíthatók. A mágnes szálak mágnesre vonzódása a szőrszálakon keresztül haladva egy perc alatt a mágnesre jutnak. A bőrbe való bevonzódásuk, azonban öt percet vesz igénybe, mivel a szőrszálak mágneses taszítást fejtenek ki a mágnes szálakra.

A nagytestű állatok belső szerveinek gyógyítása a szőrmentes hasi és mellkasi részeken keresztül történik. A mágnes szálaknak a beteg belső szervi részekbe jutásának ideje három perc. A mágnes szálakat is innét vonzatjuk a mágnesre, egy perc leforgása alatt. A tej - zsír –méz keveréket a beteg szerv feletti hasi, vagy mellkasi részekre kenjük, és kendős takarás után fél percig melegítjük hajszárítóval.  Huszonöt perc eltelte után le kell mosni.

A légtömeg körmozgását beindító és fenntartó erők létrejötte, a köráramlat folytonosságának oka

A Föld felépülése után a légkörképződés elérte a megfelelő sűrűséget, a légkört alkotó atomok, mozdulatlan állapotban nyugodtak a mágneses erőfonalakon. A növények evolúciós folyamata az idők teltével az egész Földet növényvilággal látta el. A Nap égetőereje, sokszor lángra lobbantotta az erdőket, füves pusztaságokat, és a Föld kérgét is égette. A bezöldülést követő száz év leforgása alatt olyan mennyiségű pozitív energia szabadult fel, mivel az égő anyagok elektronjai megnövekedett energia szintjüket átadták a fotonjaiknak, amelyek kisugározódtak, a folyamat eredményeként pedig egyre több szabad elektron is bekerült a légkörbe. Mivel a mágnes fonalak elektronjai is átvették a megnövekedett energia szintet, ezek fotonjai is kisugároztak, egyre több szabad elektron került a légkörbe. A pozitív energia többletet a megnövelt energiájú elektronok hordozták és indították be a Földet körbeölelő nagy légköri áramlást. A mágneses egyensúly állapotának fenntartása a légkörre is érvényes, ezért a megnövelt energia szintű elektronok addig áramlanak a kisebb energia szintű elektronok felé, amíg azonos energia szintre nem kerülnek. De mivel a pozitív energia többlet állandóan keletkezik, ezért a körforgás folyamatos és állandó.

A kisebb légköri képződmények közül a legnagyobbak a ciklonok. A Föld egy nagyobb területének, temérdek, megnövekedett energia szintű szabad elektronjai indítják el a függőleges áramlatot. A legmagasabb energia szintű elektronok a felszíni részen foglalnak helyet, és felgyorsult ütemű jobbra pörgésükkel fokozatosan felfelé emelkednek. A nagyobb energia szintű a nagyobb mágneses vonzása következtében, magával ragadja, illetve magához vonzza a kisebb energia szinten pörgő elektronokat, és fokozatosan, egyre gyorsuló ütemben forogva, a környezet összes elektronját ilyenformán egybegyűjtve, egyszerre elindulva a mágneses egyensúly fenntartására törekedve, a kisebb energia szintű hely felé. A vándorlás addig tart, amíg az energia szintje az eredetire süllyed, tehát kiegyenlítődik a normál szinten lévő légtömegekkel.

A tornádók is hasonló elvet követnek, de jóval magasabb energia szinten lévő és kevesebb elektron mennyiség emelkedik felfelé. A magas energia szint miatt a pörgésük sokkal gyorsabb, a kevesebb mennyiség miatt kisebb területre korlátozódik a mozgásuk, a nagy energia felhasználásuk miatt gyorsabban visszaesnek az elektronok eredeti energia szintjükre.

A Föld belsejébe bekerült elhalt páfrányfenyők és állati tetemek korhadása és rothadása eredményeként keletkezett szén, kőolaj és földgáz megnövelte a Föld tömegét. Ezeket az anyagokat alkotó atomok képződésük során mágnes fonalakat fejlesztettek a Nap felé, összeköttetésbe lépve a Nappal. Elégetésük után, a maradék gázatomjaik, ezekbe a szálakba maradnak bevonzódva. Ezek a gázok okozzák az üvegházhatást, nemcsak a széndioxid. Az üvegházhatást megszüntetni, csak egyetlen módon lehetséges, ha az összest kibányásszák és bonamidból készült tárolókba felhalmozzák. A bonamid nagyon gyengén mágneses anyag, a mágnes fonalas kapcsolatot elválasztja a Naptól, ezért a mágnes fonalak elvonzódnak más naprendszer bolygójához és beleolvadnak az ott létesült fonalakba, a gáz atomok pedig elillannak.

A két ellentétes előjelű tér vákuumkamrás előidézése

Egy méterszer egy méteres, teflonnal bevont vákuum kamra alsó részének közepébe vezetjük a porszívó fúvórészébe bedugott húsz cm átmérőjű, két cm keresztmetszetű autógumiból készült csövet. A nyomást egy atmoszférával fokozatosan növeljük egészen tíz atmoszféráig. Azt fogjuk tapasztalni, hogy a vákuum kamra tere három részre fog különülni. A bal hússzor húsz centiméteres része vákuumtérként funkcionál, az emelkedő negatív nyomás értékeket az itt elhelyezett nyomás és hőmérővel mérhetjük meg, úgy hogy a kamrán kívüli kijelzőket alkalmazunk. A középső félméteres rész a kétféle energia elkülönülésének a helye, ezért ebben a térben elhelyezett mérőeszközök nulla állásban maradnak. A jobb szélső térrészlet a pozitív energiát elkülönítő vákuum kamra részlet lesz, az ideerősített mérőműszerek a pozitív nyomás értékeket fogják jelezni.

A tíz atmoszféranyomás elérése után a porszívót ki kell kapcsolni, a terek cseréje pedig folyamatosan fog változni, mindaddig, amíg egy atmoszféránként fokozatosan ki nem szívjuk a levegőt. A mérőműszereken pedig azt látjuk, hogy a két ellentétes előjelű tér váltakozik, ezért hol pozitív, hol negatív tartományba eső értékeket mutat. Kiszívás nélkül a folyamat a végtelenségig tart.

 A vákuumtér és pozitív tér egymással való folytonos cirkulációjának bizonyítására szolgáló berendezés

Először is egy porszívót kell alkalmassá tenni a negatív energia által keltett fagyhatás kivédésére. A burkolat belső és külső részét egyaránt két mm vastagon PVC –el majd teflon réteggel fedjük le, a végén pedig fullerénnel kenjük szintén két mm vastagon.

Szükségünk lesz egy húsz cm átmérőjű két cm keresztmetszetű négy méter hosszú autógumiból készült sima felületű csőre. A cső egyik vége a szívó részbe, másik vége a nyomó részbe pontosan légmentesen legyen illeszthető. A tökéletes légmentességet a cső bedugása után, a legminimálisabb rés elkerülése végett, folyékony PVC –el való kiöntéssel, és még egy teflon réteg rá vitelével érhetjük el.

A kifúvós és szívó részénél, olyan elzáró szerkezeteket kell kialakítani, hogy a cső elmozdítása nélkül nyitható és zárható legyen, napjainkban fotocellának nevezett készülék a legalkalmasabb a célra. A gumicsövet egy mm vastagon PVC – el szigeteljük, majd fullerénnel vonjuk be. A csőben keletkezett vákuum tér kivédésére, a nyomó résztől kezdődő két méteres szakaszt, teflonnal is bevonjuk.

A minden egyes réteggel ellátott csőre húsz db nyomásérzékelőt ragasztunk, kétkomponensű szilikon ragasztóval. A nyomásérzékelőket úgy kell kalibrálni, hogy mindegyik mínusz tíz atmoszféranyomástól plusz tíz atmoszféráig jelezzen. A nyomásmérők PVC-el, fullerénnel, és a vákuumos térre esők teflon rétegekkel is védve legyenek. A számlapot fedő üveg csakis hőálló lehet. A porszívó működtetése közben a cső húsz centiméteres szakaszaiként ugrik egy atmoszférát a nyomás, ezért minden húsz cm –es csőrészletre egy –egy nyomásmérőt kell ragasztani.

Az áramerősség változását a csőbe bejuttatott egy mm keresztmetszetű öt cm hosszúságú vasból készült vezetőkkel szemléltethetjük. Minden húsz cm –es szakaszba egyet – egyet vonzatunk be. A pontosan kijelölt hely felé egy vasdarabbal feldörzsölt mágnest helyezünk, és a vezetőként előkészített öt cm –es vasdrótot, amelyet kétkomponensű szilikon ragasztóval bekentünk, a cső légterében útjára engedünk. A feldörzsölt mágnes kívülről pontosan maga alá vonzza, a szilikon ragasztó pedig rögzíti arra a helyre belülről. Minden egyes kis vezetővel ezt a műveletet megismételjük.

Az áramló elektronok a vezetőkkel súrlódni fognak, a súrlódás következtében az elektronok energia szintje megnövekszik, amelyet a környező fotonok átvesznek, ezért kisugározódnak, vagyis elektromos kisülések következnek be. Minél nagyobb a nyomás annál nagyobb a kisugárzás, ezért egy atmoszféranyomás növekedés az áramerősséget is egy amperrel fogja megnövelni. Egy atmoszférához egy amperes áramerősség tartozik, két atmoszférához kettő, és így tovább.

Ha átlendül a negatív energia tartományába, a vákuumot és a negatív energiát nem a fotonok kisülései okozzák, hanem a pozitronok összetömörödései, mivel itt már az elektronok bal irányú forgást vesznek fel.

Az áramerősség mérését ebben az estben is húsz, mínusz tíz ampertől plusz tíz amperig kalibrált mérőműszerrel kell elvégezni és ragasztással a cső minden húsz centiméteres szakaszára rögzíteni. A mérőkészülékek a nyomásmérőkkel azonos szigetelésűek és tűzálló üvegborításúak legyenek, az ampermérő mutatója mágnesből készüljön.

A kísérletet kezdhetjük a szívócső bemeneti vagy a nyomócső bemeneti részének elzárásával egyaránt. Ha szívócsövet tartjuk zárt állapotban, pozitív energiás térből való kiindulás után nyerjük a negatív energián működő tér szemléltetését. A nyomócső zárt állapotánál, kiindulási helyzetként, a negatív energia keletkezése megelőzi a pozitívét.

Mindkét esetben tíz atmoszféráig mehetünk el, a pozitív és negatív tartományban egyaránt.

Ha mindent megfelelően szerkesztettünk össze, a nyomás és ampermérők egy egységnyi változásaikkal jelzik mind negatív és pozitív irányban a két tér fokozatos keletkezését, és egymásba való átmenetük folyamatosságát.

Az Univerzum bolygói tengely körüli forgásukat nagyon különböző sebességeken végzik.

A nagyobb sebesség több mágneses erőfonal képződését indukálja, amelyeknek arányosan megnövekszik a mágneses vonzó képessége, ezért az óra mutatóra is nagyobb vonzást gyakorolnak, lassul a mutató mozgása, a mutatónak a nagyobb mágnesességet kell leküzdenie. Gyengébb mágneses vonzás mellett, azaz, egy tengely körüli forgását lassabban végző bolygón, kevesebb mágneses erőfonál generálódik, gyengébb mágnesességet kell legyőzni a mutatónak, ezért gyorsul az óra mutatójának járása. Ezért van az, hogy egy feltételezetten fénysebességen haladó űrhajóban látszólag lassabban telne az idő, mivel az óra kevesebbet mutatna, mint a Földön eltelt idő. Ha képzeletben, felülről globálisan szemügyre vennénk az Univerzumot, azt tapasztalhatnánk, hogy a bolygók össze –vissza sebességeken forognak, és végzik napjuk körüli keringéseiket. Azonban rögtön megértjük, hogy a planéták mozgásaitól függetlenül az egész Univerzumban egyformán telik az idő.

Az óra mutatóknak ezt, a csalfa mozgását, egy tökéletesen zárt, gömbalakzatba rejtett atomórával küszöbölhetjük ki. A mostani atomóra, amit a nyugati hosszúság nulla fokánál Greenwichnél alkalmaznak ugyanis pontatlan. Az atomóra közepébe helyezett mágnesvasérc atomot, nem a gravitáció mozgatja. A mágnesvasérc mágnes szálai forgatják az atomóra tengelyét, magukkal vonszolva, szinkronban a Föld képzeletbeli tengelyének forgásával.

Mivel a Föld gömbalakjának forgását követi a mágnesvasérc atom forgása, csakis egy gömbüregbe helyezett atom képes pontosan úgy haladni, ahogyan azt a vezérlő Föld perdülete diktálja. A mostani, egy gömb szeletének felel meg.

A belső szerkezet helyét biztosító gömbüreget húsz cm keresztmetszetű vörös márványban kell kialakítani, úgy hogy két fél gömbbe vájjuk, és a felső részén még, két fél – fél cm –es és öt cm hosszú, két fél kampóformát kell kialakítani, amelyeket ha összeillesztünk, egy egész, tökéletes kampó alak formáját képezi.. Ezután az összeragasztás kétkomponensű szilikon ragasztóval történjen. A vörös márvány a legsűrűbb gyengén mágneses anyag. Az összeragasztást követően kettészelt két cm keresztmetszetű, pontosan a vörös márvány gömbre idomuló bonamid gömbfelületeket ragasztunk szilikon ragasztóval, légmentesen, az elmetszés iránya a márvány felezési vonalának ellentétes oldalára essen. A bonamid metszési vonalát még olvasztott PVC – el is kiöntjük. Ezután az egészet két mm vastagon bekenjük olvasztott PVC –el.

A felfüggesztése egy tíz méter magas márgából készült állványzaton történjen, egy cm vastag és húsz cm hosszú hajtinccsel. Az akasztó kampó is vörös márványból készüljön.

Az óra idő beosztásait - óra, perc, másodperc, milli secundum, mikro secundum - a gömbfelület mindkét oldalán célszerű jelölni, a pontosság ellenőrzésének könnyítése végett. A beosztásokat hajszálak jelölik, a mutató szilikonnal merevített hajszálból készül, amelyet a gömb alakhoz idomítunk a ragasztó megszilárdulása előtt.

Ha pontosan lett elkészítve az atomóra, nem kapunk többé hamis képet az idő múlásáról, reálisabban gondolkodhatunk, és elvethetjük a relativitáselméletben foglalt téves állításokat.

Az időutazás pedig maradjon a SCFI világában.

Arról már volt szó, hogy a pozitív energia keletkezése megelőzi a negatív energiáét. A pozitív energián keletkező részecskék a tömörülésükkel nyomást állítanak elő. Az idők teltével azonban, az atomok tömegvesztésének eredményeként szabaddá váló elöregedett fotonok a megszerzett nyomáson, a görbült térben, a gömbalakhoz idomulva, ellentétes irányban, ezennel, jobbról balra kezdtek el vándorolni, úgy, hogy háromszázhatvan fokot írtak le. Az ellentétes irányú haladással a részecskék forgási iránya a kiindulási helyzetbe való visszaérkezéskor ellentétesre váltott, tehát balra pörgővé vált, ha a jobbos oldalról szemléljük. A tömegvesztés folyamatos, ezért a fotonok állandóan cirkulálnak. A balra pörgő fotonok halmaza szívó hatást gyakorol a jobbra pörgő részecskékre és az azokból felépülő alakzatokra. A részecskék mindig egy képzeletbeli kört írnak le, és mindig a kiindulási helyzetükbe érkeznek vissza, a pozitív energián működő szerkezetet felvett részecskékkel szemben. Mivel a legsűrűbben előforduló fotonok halmaza, a legtömörebb elrendezést felvett atomokhoz vonzódnak mágnesesen, a kisebb sűrűségűek viszont, a nekik megfelelő alacsonyabb mágneses vonzással rendelkező pozitív energián működő részekhez vonzódnak oda, tehát az eredeti elrendezésnek megfelelően érkeznek vissza, csak ellentétes irányú pörgéssel. A mi jobbos oldalunkról ezt az energiát vákuumnak érzékeljük, de az ebben a térben létező foton testű emberek nyomásnak élik meg, hiszen Őket alkotó fotonok jobbról balra pörögnek. A mi testünket alkotó összes elektron viszont balról jobbra forog, ezért mi szintén nyomás alatt érezzük magunkat. Ha közelítünk a másik balos világhoz, a mínusz egy és két atmoszféra a tömeges testet nem fogja beszippantani, mert legalább tíz atmoszféranyomás lenne ehhez szükséges, a magasabb energián üzemelő vákuum terek tőlünk távol, a tenger mélységével párhuzamban helyezkednek el, vagy a nagy sűrűséget képviselő belső maggal tartanak mágneses egyensúlyi állapotot.

Legegyszerűbben úgy kell elképzelni, ha képesek lennénk érzékelni mindkét teret, ahol a bal spinnel és jobb spinnel pörgő részecskék alkotta képződmények egyformán láthatóak lennének számunkra, akkor egy háromszor nagyobb Földet láthatnánk a jelenleg érzékelhetőnél. A két különböző hullámhosszon üzemelő térrészek szorosan egymás mellé ékelődnek be, azt látnánk, hogy a tengerek legmélyén, és a Föld magja mellett, szoros összeköttetésben deutérium óceánok foglalnak helyet, a kevésbé sűrű szárazföldekkel mágnes fonal tekervények biztosítanák az összeköttetést az óceánokkal. Mivel, képtelenek vagyunk a balos forgású részecskék alkotta világot érzékelni, látásunkból kimarad, és csak a jobbos forgású részecskék által felépített Univerzum részletére lehetséges rálátunk.

Megállapítható, hogy az Univerzum gömbüregébe foglalt tér legalább háromszázszor nagyobb az általunk érzékelhető tértől. A fekete lyukak túloldalán szintén léteznek balos naprendszerek, amelyekhez kétszer nagyobb bolygók alkotta jobbos világok tartoznak, ezért, és a nagy negatív energiákon működő terek, amelyek egészen háromszáz atmoszféra negatív energiáig léteznek, ezért csak a háromszázad részét láthatjuk a teljes Univerzumnak.

A balos foton világból könnyen átjuthatnak hozzánk a foton testtel rendelkező emberek, mivel a róluk készült filmből, testfigurákat vágnak ki, amelyeket magukra öltve szkafanderként használnak. Belebújva, jobbra 52/perc fordulatszámra pörgetik fel magukat két másodpercig, ez alatt az Őket alkotó fotonok forgásiránya is jobb irányba vált, ilyenkor szemük elől is eltűnik a megszokott mínusz egyes hullámhosszú világ, csak a jobbos részecskék alkotta térrészletet érzékelik, vagyis az általunk is megszokott tér képét.

Az emberek is átjuthatnak hasonló technikával, pozitronokból készült szkafanderben, bal irányba felpörgetve két másodpercen keresztül az 52 fordulat/perc sebességgel. A szkafander készítése pozitronokból nagyon is lehetséges! Viszont az Univerzum Irányító Rendszere, ezt még nagyon sokáig nem engedélyezi.

Az Univerzum fekete lyukai balos oldalának, fejlett civilizációi pozitronokból alkotódott atomokból állítják elő fejlett űreszközeiket. Észrevétlenül átszelik a jobbos Univerzumot, pozitronok alkotta szkafandereikben láthatatlanságba burkolózva járnak – kelnek közöttünk, pusztán csak kíváncsiságból, nagyon intelligensek és jóindulatúak, félnivalónk Tőlük nincs.

Mellnagyobbítás

A test nagyobb felületének bőrrétege fölé, egy - két milliméteres rést hagyva egy mágnest tartunk egy percig. Ez alatt az idő alatt a bőrről egy mágnes szál fog rávonzódni a mágnesre. Ezután a mágnest a mellbimbó felé helyezzük egy - két milliméteres hézagot hagyva a mágnes és a bimbó között, majd három percen keresztül ott tartjuk, ennyi idő szükséges, hogy a mell belsejébe vonzódjon. Ha az egyikbe bevonzódott, a másikkal ugyanezt a műveletet elvégezzük. Ha gyorsítani szeretnénk a mellnövekedésének ütemét, akkor mindkét mellbe két – két mágnes szálat vonzatunk, egyenként három perces bevonzási idővel.

Miután a mágnes szálak bejutottak, a tej –zsír – méz keverékéből készült krémmel jó vastagon bekenjük, és hajszárítóval fél percig melegítjük törlő kendőn keresztül, úgy hogy a mell minden részét egyforma hőmennyiség érje. A művelet után a kendőt eltávolítjuk, és huszonöt percen keresztül a masszát a mellen hagyjuk, majd alaposan meleg vízzel lemossuk. Naponta ismételjük, fiatal nők estében két mágnes szállal két hónap alatt a nagyobb méretre lehet jutni. A kezelést a kívánatos méret elérésénél kell abbahagyni. Az idősebb nők esetében, két mágnes szál napi bejuttatása esetén legalább négy hónapot vesz igénybe a mell méretének növekedése, és állagának javítása. Ilyenkor is a megfelelő minőség elérésénél kell beszüntetni a terápiát.

Köröm – és bőrgombásodás

Miután a bőrünkről a mágnesre vonzattuk a mágnes szálat, a gombás köröm fölé tíz percen keresztül tartjuk a mágnest. A szaru képviseli testünk legnagyobb sűrűségű állományát, ezért a leghosszabb a mágnes szálak bevonzódási ideje. A tej –zsír –méz keverékkel jó alaposan bevonjuk a beteg körmöt, majd a fél perces hajszárítós melegítés következik, kendőn át. Huszonöt percig fedetlenül a masszát rajtatartjuk, majd alaposan lemossuk. Három hét alatt, naponta ismételve, mindennap egy –egy mágnes szál bevitellel, megszabadulhatunk, a körmünket alaposan elcsúfító gombás megbetegedéstől.

A bőrgombánál ugyanígy kell eljárni, a mágnes szálak bőrbe való bejutásának ideje, azonban csak két perc. Egy hét alatt eltünteti a bőrről az összes gombaféleség által keletkezett gombás fertőzöttséget, és újra tisztává varázsolja a test bármely felületén előbújó kíméletlen foltosodásokat.

A vírusok okozta bőrelváltozások gyógyítása ugyanígy történik, az eddigiek során kiirthatatlannak tűnő legmakacsabb bőrbetegségek eltávolíthatók, csak kicsit hosszadalmasabb a gyógyításukra fordítandó idő, legalább egy hónap szükséges.

Veseelégtelenség

A test bőrfelületéről egy perc alatt mágnesünkre felvonzott mágnes szálakat, a vesékbe juttatjuk. A vesetájékon lévő bőr felület felé egy –két milliméteres hézagot tartva, öt percen át várjuk, hogy a mágnes szálak bevonzódjanak. Az első kezelés alkalmával legalább öt mágnes szálat vonzatunk be, a következő napokban, pedig legalább hármat naponta. A bevonzatás után a tej –zsír –méz keverékkel vastagon bekenjük a veséket elfedő bőr felszínét, majd hajszárítóval melegítjük takaró kendőn keresztül fél perces időhosszig, hogy a hő mindenhol egyformán melegítsen. A takarást biztosító ruhát ezután eltávolítjuk, és huszonöt percen keresztül nyugalomban a hátunkon fekszünk. Az idő lejártával, meleg vízzel, szappannal lemossuk. Legalább két héten át, de szükség szerint addig, amíg a vese működése tökéletesen helyre áll, ismételjük.

Csípő elhalás

A csípőelhalásnál, ugyanúgy kell eljárni, mint a veseelégtelenségnél, a csípőt fedő bőrfelületen végezzük a kezeléseket, a helyreállási idő is kb. ugyanaz.

Csonttörések

Miután a csontokat a megfelelő pozícióba rögzítették, mágnes szálakat juttatunk be öt perc alatt, legalább ötöt. Naponta ismételve, legalább hármat. A törött csontok feletti bőrfelületre ezekben az esetekben is a tej –zsír- méz keverékből álló elegyet juttatjuk, a takarás, melegítés, az elektronok energia szintjének eredeti szintre való lecsökkenési ideje szintén huszonöt percet vesz igénybe. Az összeforrásra fordítandó idő kb. két –három hét, és bármilyen törés típus regenerációjára alkalmas, legyen az szilánkos, vagy nyílt törés

Az elektrolízis folyamata a mágneses kölcsönhatás tükrében

A legjobb elektrolitok a nátrium-hidroxid, kálium-hidroxid, a nátrium-hipoklorit és a sósav vizes oldatai. A hidrogénatomok az elektrolitok vizes oldatainak molekuláit könnyen széthasíthatják, mivel az oxigénatomok mágnes kötéseit a hidrogénatomok elektronjai széthasítják. A hidrogénatomok elektronja a pályáján keringve, az oxigénatomok kötéseibe, mint egy állandóan karikázva haladó körfűrész, beleütközik, és szétválasztja a molekulákat atomokká. Egyre több hidrogén és oxigén, és ezzel együtt egyre több fém atom válik szabaddá, és juthat az anódhoz és az katódhoz.

A katódként használt grafit nem pozitív pólusként működik, hanem a nagy sűrűsége következtében fellépő erős mágneses vonzás gyűjti magára a pozitív ionoknak titulált nátriumot és káliumot. Az atomoknak nincs töltése, hanem a sűrűbb fém atomok, az egyenáram hatására a sűrűbb és nagyobb mágnesességgel rendelkező katód felé áramlanak.

A kevésbé sűrű gáz atomok pedig az energia szintjüknek jobban megfelelő, gyengébb mágneses vonzással rendelkező vasból készült anód felé vándorolnak - amelynek szintén nincs pozitív töltése - és gázbuborékokat képezve a felszín fölé emelkednek, és onnan összegyűjthetők, és vízben elnyelethetők.

Az akkumulátorokban használt kénsav, mint elektrolit nem a legjobb hatásfokú, mivel folytonosan tölteni kell, mert az oxigén, és a kéndioxid folyamatosan eltávozik, és egy idő múlva a kénsav helyett víz marad a készülékben. Ráadásul a kéndioxid környezetszennyező. A sósav hatásfoka viszont kimeríthetetlen, mert az egyenáram hatására a hidrogénatomok a katódnál szabaddá válnak, az anódnál a klór atomok szabadulnak fel, de ha visszavezetjük mindkét atomféleséget, akkor egy folytonosan állandóan önmagát töltő akkumulátort nyerhetünk. Ezzel időt, pénzt spórolhatunk.


A víz folyékony halmazállapota a mágneses kölcsönhatás függvénye

A víz molekulákat alkotó oxigénatomok külső pályáin keringő elektronok egymással érintkezve, stabil mágnes szálas kapcsolatban keringenek. Az ellentétes oldalakon a hidrogén atomok elektronjai viszont messzire távolodva haladnak egymástól, de mindig azonos oldalakon, szemben egymással. Ezért, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a hidrogénatomok elkarikáznak az oxigén atomok felett, ezért a vízmolekula szerkezete állandó mozgást biztosít a bennük található atomok számára, mert ugyan az oxigének rögzítettsége állandó, de a hidrogének folytonos egymáson való „biciklizése” lággyá teszi a molekula szerkezetét, folyékony halmazállapotot létrehozva. Az összes folyadék szerkezete hasonló a vízéhez, és mindig a hidrogénatomok elektronjainak egymástól való eltávolodása és a molekula stabil mágneses vonzásos kapcsolatban lévő atomján való mozgásának köszönhető ez a különleges molekula szerkezet.

Kiegészítés a szilícium atomos állomáskeresőjű TV készülékhez

Ha a TV – t, olyan Web kamerával kötjük össze, amelynek jelfogója szilícium atom, és fülhallgatót csatlakoztatunk a TV – ez, akkor a kommunikáció felőlünk is közvetítődik a mínusz egyes hullámhosszon fogadó személyhez. A Web kamerába való szilícium atom behelyezéséről, az Irányító Rendszer velünk szoros kapcsolatban lévő tagja gondoskodik, ha ingán keresztül megkérjük a művelet elvégzésére. A kétkomponensű szilikon ragasztó egyszerű hozzáférhetőségéről ebben az esetben is gondoskodnunk kel